Elérhetőségek

Cím: 4400 Nyíregyháza Tünde utca 7.

Tel: +36 42 595 020 / +36 30 827 7820

E-mail: info@laureltrade.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:

 • H-P: 7:00-16:00
 • Sz: 7:00-12:00

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek -ÁSZF

Általános tudnivalók

Szolgáltató adatai:

 • Név: LAUREL-TRADE KFT.
 • Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
 • Kapcsolat: +36 70 123 4567 info@ederamarket.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Üzemeltető: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
 • Székhely: 1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22..
 • Kapcsolat: +36 70 362 4785 info@rackforest.com

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.ederamarket.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló (a továbbiakban: Felek) között.
Jelen ÁSZF 2018. április 2. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a www.ederamarket.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak meghatározása tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.

A Szolgáltatónak semmilyen magatartási kódex nem áll a rendelkezésére, továbbá ezeknek nem veti alá magát.

A webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között adásvételi szerződés jön létre. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Szolgáltató webáruházában elérhető termékek tulajdonságai és azok árai megegyeznek a Szolgáltató üzleteiben megtalálható termékekkel, illetve azok áraival. Amennyiben valamely termék csak a Szolgáltató üzletében vagy csak a webáruházban érhető el, e tény az adott termékre vonatkozó információk között feltüntetésre kerül.

A webáruházban közzétett termékek egyes esetekben megadott dátumig vagy a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban közzétett termékekből teljes készlet álljon rendelkezésre és a Vásárlót a termék elérhetőségéről megfelelően tájékoztassa. Mindazonáltal a Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha bármilyen rajta kívül álló okból a termék elérhetőségéről nem tud gondoskodni.

A webáruházban minden termék képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló számára a termék kiválasztását. Mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

A webáruházban közzétett termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a webáruházban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A webáruházban történő vásárlással, a meghirdetett termékekkel kapcsolatos kérdései, észrevételei esetén, a „Szolgáltató adatai” között és a 11. fejezetben megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül kaphat további tájékoztatást.

Ahol jelen ÁSZF fogyasztót említ, azon a Ptk. és a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint meghatározott fogyasztót kell érteni

A vásárlás menete

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Vásárló vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést – annak száma szerint – legfeljebb a vásárlás napjától számított 5. év utolsó napjáig tartja nyilván.
A www.ederamarket.hu weboldalon található webáruházban történő vásárlás menete a következő:

 1. Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba” menüpontra kattintással.
 2. Vásárlás befejezése a kosár jobb oldalán elhelyezkedő „Pénztár” menüpontra kattintással.
 3. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma).
 4. Megvásárolt termékek kifizetése bank- vagy hitelkártyával, esetleg utánvétes fizetési mód választása.
 5. Sikeresen teljesített fizetést követően kinyomtathatja megrendelési számát.
 6. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére.
 7. A megrendelt termék feladását követően e-mailben számlát küldünk a Vásárló részére.
 8. A számla átadása a helyszínen történik, a megrendeléshez csomagolva kapja meg.

A termékek lényeges tulajdonságairól azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő részletesebb információkat. Amennyiben több terméket kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további termékeket. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van a mennyiség módosítására vagy termék törlésére.

Termékek ára

Az egyes termékek árai megtekinthetőek a termék információs oldalán és a kiválasztást követően a Kosárban. A termékárak magyar Forintban (HUF) vannak meghatározva és tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem foglalják magukba a kiszállítási költségét. A kiszállítás költsége a szállítás módjától függ. A termék Kosárba helyezését követően a szállítási költség a Kosárban pontosan feltüntetésre kerül. A szállítás feltételeiről részletesebben a szállítási feltételek fejezetben olvashat.
A termékár a termék vásárlás időpontjában megjelölt vételára, amelyhez hozzászámítandó a termék szállítási költsége.

A Szolgáltató a termékár és szállítási díjváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a www.ederamarket.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a megrendelt termék vételárát és szállítási díját nem befolyásolja.

A termék elérhetőségével kapcsolatos, árazási, valamint nyomtatási hibával – ideértve a nyomtatott anyagokban való és weboldalon szereplő hibás információközléseket – kapcsolatban a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul gondoskodik a hiba megszüntetéséről. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megfizetett teljes vételár és szállítási költség visszatérítéséről gondoskodik.

Vásárlás, fizetés és szállítás időpontja

Vásárlás időpontja

A webáruházban történő vásárlás időpontja az a nap, amikor a vásárlás visszaigazolásra kerül.

Fizetés időpontja

A webáruházban történő fizetés időpontja az a nap, amikor Vásárló hitelkártyával kezdeményezett fizetése alapján a vételár és a szállítási költség a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, utánvétes fizetés esetén pedig amikor a Vásárló a termék(ek) átvételével egyidejűleg a vételárat és a szállítási költséget megfizeti.

A kiválasztott termék vételárának és a felmerülő szállítási költségnek a megfizetése a termék megrendelésekor történik. A megrendelés alapján a Szolgáltató ellenőrzi a Vásárló kártya adatait és a termék elérhetőségét. Az átutalás során felmerülő problémák esetén a Szolgáltató a megadott e-mail vagy telefonos elérhetőségeken kapcsolatba lép a Vásárlóval.

Részleges kézbesítés esetén csak a tényleges szállításnak megfelelő összeget vonjuk le. Abban az esetben, ha csak részben vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni a megrendelést, csak a ténylegesen kézbesített árukért kell fizetnie.

Szállítás időpontja

A Szolgáltató a vásárlás időpontját követő legkésőbb 3 napon belül gondoskodik a termék házhozszállításáról.

Fizetési feltételek

Vásárló a www.ederamarket.hu weboldalon megrendelt termék(ek) után a „Fizetés” menüpontra kattintással tudja megfizetni a vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A termék(ek) kiválasztását követően a kosárban a fizetendő teljes összeg kerül feltüntetésre, beleértve az általános forgalmi adót és a kiszállítás költségét is.
Ha a Vásárlótól azonos napon, de eltérő időpontokban több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

A megrendelési folyamat befejezése után a Vásárló bankkártyával (paylike)történő vagy utánvétes fizetési módok közül választhat.

Fizetési utánvétellel:

A termék vételárát és a szállítási költséget a termék kiszállításakor fizeti meg a Szolgáltató részére.

Ebben az esetben az utánvétes fizetési módot szükséges választania.

Az utánvételes fizetési mód legfeljebb 500 000 Ft érték határig lehetséges.

Megrendelés visszaigazolása

Miután a Vásárló a megrendelését (ajánlatát) elküldte a Szolgáltató részére, a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül megrendelési visszaigazolást küld a Vásárló által megjelölt e-mail címre. A megrendelési visszaigazolás az alábbi adatokat tartalmazza: a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget, az elállási joggal kapcsolatos tudnivalókat, fogyasztóvédelmi rendelkezéseket  és az XlBútor ügyfélszolgálati elérhetőségeit. A visszaigazoló e-mail kizárólag arra szolgál, hogy tájékoztassa a Vásárlót a megrendelése Szolgáltatóhoz való megérkezéséről. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kap megrendelési visszaigazolást a Szolgáltató részéről.

A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés a Felek között ekkor jön létre. Az elfogadó e-mailben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót egyebek mellett a szerződés létrejöttéről és a várható szállítási határidőről.

A szerződés létrejöttét követően a Vásárló nem jogosult módosítani a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató a termék elérhetőségéről minden gondossága ellenére nem tud gondoskodni, úgy jogosult a szerződéskötéstől elállni. Ebben az esetben a Vásárló a megrendelés visszautasításáról kap értesítést. Az eddig az időpontig teljesített fizetések visszautalásáról a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik. A szerződéskötéstől való elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy esetleges más termékre történő szerződéskötés céljából.

Számlázás

A Vásárló részére a megrendelt termék kiszállításakor, az ellenérték kifizetése után a helyszínen történik  a számla átadása a megrendeléshez csomagolva .

Szállítási feltételek

A webáruházban való vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során magyarországi szállítási címet jelöljön meg.

A megrendelt termék vételárán felül a Vásárló köteles a kiszállítási költséget is megfizetni a Szolgáltató részére. A kiszállítási költséget a szállítás módja határozza meg, ami a következő lehet:

 • csomagküldemény kisebb megrendelések esetén
 • teherszállítás nagyobb, kereskedelmi mennyiségű megrendelés esetén

A kiszállítás költségét a Szolgáltató határozza meg a Vásárló által megrendelt termék(ek) méretének és mennyiségének figyelembevételével.

Szolgáltató viseli azt a többletköltséget, ami a termékszállítási akadályokkal összefüggésben merül fel.

Szolgáltató a megrendelt csomagküldemények kiszállításáról Magyarország teljes területén futárszolgálattal gondoskodik.

A kiszállítás legalacsonyabb díja: 790ft

Csomagküldemény (kisebb termékek esetén):

Csomagküldemény esetén a megrendelt termék kiszállítására várhatóan 3 és 5 munkanap közötti időtartamban kerül sor.

A Csomagküldemény bruttó díja az alábbiak szerint alakul:

Ár Kg
1 355 Ft 3-5
1 775 Ft 5-10
2 300 Ft 10,1-20
3 140 Ft 20,1 – 31,5
5 240 Ft

Elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék vásárlásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Több tételből vagy darabból álló termék vásárlásakor azon a napon jár le a határidő, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával kíván élni, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Laurel trade Kft

4400 Nyíregyháza Tünde utca

Szavatosság

Termékszavatosság

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat postacíme: 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@ederamarket.hu

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:

 • Hétfő – Péntek: 09:00 – 16:00

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

További jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 • Vásárlók könyvébe való bejegyzés. a vásárlók könyve elérhető a Szolgáltató üzleteiben. A bejegyzésre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: a vállalkozás részéről történő jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
 • Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Levelezési címe: 14400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon / Fax:+36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 • Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

Panaszt ezen az oldalon tehet. A panasz megtételekor tüntesse fel e-mail címünket: info@ederamarket.hu

Szállítási hibák

Amennyiben a Vásárló nem az általa megrendelt terméket kapta vagy a termék a szállítás során megsérült, kérjük igénye rendezése érdekében szíveskedjen kapcsolatba lépni a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a megjelölt elérhetőségeken.

Egyéb rendelkezések

www.ederamarket.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon megjelenő valamennyi tartalom, vagy annak bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz való közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

A Vásárlónak a weboldal használata sem biztosít jogot a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására.

A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Mindezen túl javasoljuk, hogy használjon vírusirtó és más védelmi szoftvereket a böngészés biztonságosabbá tétele érdekében.

Vásárló elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A weboldalt a Vásárló kizárólag saját kockázatára használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túl.

Start typing and press Enter to search

Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.